Baseballové školení

V novém roce začínáme nabídkou školení. Pro baseballové trenéry jsou v zimním období určeny on-line semináře „Trenérská ABECEDA“, které budou realizovány pod hlavičkou Národního Baseballového Programu (NBP). Pro zapisovatele připravuje Komise Scorerů ČSA ve spolupráci s ZK ČBA celkem 4 školení pro zapisovatele, které budou probíhat online formou. O dalších možnostech školení a vzdělávání vás budeme informovat. Plánuje se regionální školení rozhodčích a další. 

Trenéři 

Školení celkem proběhne pět a jsou adresovány pro trenéry s licencí Trenér, Coach, Manager a Master.
První se uskuteční v úterý 12.1.2021 od 19:00hod, online, pomocí rozhraní Teams.

Na školení se můžete přihlásit přes emailovou adresu nbp@baseball.cz. Po přihlášení dostanete emailem potrebné instrukce. Za jeden on-line seminář získáte 1 kredit do programu Celoživotního vzdělávání (více zde). Kredity budou účastníkům zapsány do trenérské karty po posledním školení 9.3.2021. Za správnost počtu kreditů zodpovídá každý trenér sám, v případě nesrovnalostí kontaktujte Petra Barocha na emailu nbp@baseball.cz nebo telefonicky 736 682 453.

Termíny a témata školení:
12.1.2021 Pálkařská ABECEDA
26.1.2021 Házecí ABECEDA
9.2.2021 Sportovní Psychologie
23.2.2021 Polařská - IF ABECEDA
09.3.2021 Polařská – OF ABECEDA

 

Zapisovatelé

Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím uvedeného webového formuláře. Přihlášeným pak bude zaslán emailem s přístupem do meeting roomu.

Termíny pro školení Level 2 Licence Extraliga (Pokročilí):

1) 27.2.-28.2.2021
2) 20.3.-21.3.2021

 Školení budou vždy probíhat v časech So 9:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00, Ne 9:00 – 12:00, test individuálně

 Termíny pro školení Level 1 Licence Standard (Začátečníci):

1) 20.2.2021
2) 13.3.2021

 Školení budou probíhat v časech 9:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00.

 Úrovně školení:

Level 2 - Licence iScore Extraliga

Dvoudenní školení, kde bude probírán papírový zápis statistik velice detailně a také bude zaměřeno na speciální situace v softballu i baseballu. Bude zde kladen větší důraz na správné rozhodování jednotlivých situací. Stejně tak větší porce času bude věnována obsluze systému iScore a ukázky vložení statistik na web a vyplnění zprávy o utkání, za kterou je odpovědný oficiální zapisovatel.

Toto školení určeno všem zájemcům, kteří budou zapisovat Extraligu softballu či baseballu.

Podmínkou udělení licence je splnění závěrečného testu a dosažení věku 18 let.            

 Level 1 - Licence iScore Standard

Jednodenní školení s cílem probrat základy zápisu a následná obsluha systému iScore, ukázka vložení statistik na web a vyplnění zprávy o utkání.

Toto školení určeno všem zájemcům, kteří budou zapisovat ELJy, ELJi, 2.ČSLŽ, 2.ČSLM nebo v baseballu EXL U21 a U18 a mládežnické turnaje. 

Podmínkou udělení licence je dosažení věku 15 let.

Přihlášky

Přihlášky jsou přijímány přes datovou komunikaci ČSA zde.

Účastnický poplatek ve výši 200,- Kč za školení iScore Standard (1denní) a 350,- Kč za školení iScore Extraliga (2denní) je splatný převodem na účet č. 154935933 / 0600 nejpozději 2 dny před zahájením kurzu. Každý účastník musí mít u sebe vlastní zařízení, na kterém již bude mít nainstalovaný systém iScore. Pozn. vlastní zařízení je nezbytné pro složení zkoušky.

Materiály pro přípravu na školení naleznete v sekci Ke stažení:

Manuál k zapisování v iScore (revize 2018)

Manuál pro zapisování soutěží ESF

Kategorie: Hroši
Martin Dvořák