Členské příspěvky

ROK NAROZENÍ – ČÁSTKA

2016 – 2000 Kč / školní rok

2015 – 2000 Kč / školní rok

2014 – 3000 Kč / školní rok

2013 – 5000 Kč / školní rok

2012 – 6000 Kč / školní rok

2011 – 6000 Kč / školní rok

2010 a starší – 8000 Kč / školní rok

V ceně příspěvků je nájem tělocvičen v zimním období, provoz pálkařské haly a klubovny, hřiště, trenéři, startovné na soutěžích a turnajích. Ubytování a strava trenérů na ČBP a MČR.
Příspěvky lze hradit 1x ročně celou částku nebo každé pololetí zvlášť, splatnost příspěvků je 15.října a 15.února daného školního roku.