Hodnocení sezóny 2023: A tým a třetí místo v Extralize

"Sezóna 2023 byla obdobím nedostatků a zmeškaných příležitostí." Hodnotí hlavní trenér Alexander Derhak. Krátké zhodnocení celé sezóny si můžete ve spodní části přečíst v originále. 

Tým začal velmi silně a předvedl formu z předešlé sezóny. Zranění však zpomalila jeho momentum a hráči byli nuceni přejít do obranného módu. Během tohoto procesu však mnoho mladých hráčů dostalo příležitost a získalo kritické zkušenosti. Určitě budeme silnější a hlubší pro budoucnost.

Tato zkušenost, spojená se silným přípravným obdobím, postaví tým do ještě lepší pozice k dosažení konečného cíle získání titulu EXL v roce 2024."


2023 season was a year of shortcomings and missed oppurtunities.

The team started out very strong and showed form from the previous season. Injuries slowed the momentum and players were forced to be put into a defensive mode. During that process however many young players were given oppurtunities and gained critical experience. We will definetley be stronger and deeper for it moving forward.

That experience, combined with a strong off-season of preperation, will put the team in an even better position to reach the final goal of winning an EXL title in 2024.

Kategorie: A
Alexander Derhak