Letní Hroší kino

na konci prázdnin se Hroší komunita opět setkala na Špilberku, aby se již potřetí mohla radovat z filmového představení. Tentokrát přišel na řadu další baseballový  film Hráč z roku 2002, který byl natolik přesvědčivý, že dokonce někteří diváci se starším datem narození začali uvažovat o rozjezdu baseballové kariéry.

Velké poděkování patří rodině Sedlákové, která nám toto promítání každoročně umožňuje a celé vybrané vstupné daruje na rozvoj našeho klubu. Letos jsme vybrali částku 8200,-Kč. Děkujeme.

V příštím roce budeme připravovat něco ze starších klasických baseballových filmů, které by měli všichni baseballisté znát.

Kategorie: Hroši