PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ VRCHOLÍ

Minulý týden vyšel na stránkách baseballové asociace článek o tom, jak extraligové a prvoligové týmy tráví zimní přípravu. O Hroších se v tomto článku dočteme o všech aktivitách, které muži v zimě absolvují. Blíže k jedné z těchto aktivit nás stručně priblíží náš "posilovnový guru" František Severin.

Silová příprava na sezonu 2017 dospěla do posledního-třetího dvouměsíčního tréninkového cyklu. Obsahuje blok prostředků pro rozvíjení absolutní síly hlavních svalových skupin. Tento blok je po ukončení každého cyklu zakončen silovými testy. Po posledním měření sil, které se uskutečnilo v pátek 27. ledna se na první místo probojoval Martin Dvořák. Stalo se tak přestože nenazvedal v pěti disciplinách nejvíce. O jeho prvenství rozhodla nižší tělesná váha a výpočet bodů podle tzv. Wilkesových koeficientů. Toto hodnocení umožňuje srovnávat silové výkony bez rozdílu tělesné váhy. Tím absolutně nejsilnějším je momentálně Filip Claus. Silový potenciál členů „A“ družstva utěšeně roste (viz tabulka č.1). výkony mužů k 27/1 2017.xls

Nezbytnou výbušnou sílu zabezpečuje zařazení dvou základních tréninkových prostředků, které používají hlavně vzpěrači ale také atleti. Jedná se o trh z visu do podřepu a o přemístění z visu do podřepu. Obě discipliny jsou technicky náročné a proto byly vynechány jejich vstupní hodnoty před prvním cyklem. Tabulka č.2 umožňuje srovnat nárůst rychlostní síly mezi prvním a druhým cyklem. Je velká škoda, že ne všichni tento test absolvovali. Na prvních třech místech se umístila trojice, které kromě tréninku hrubé síly poctivě rozvíjí i sílu rychlou podpořenou kloubní pohyblivostí a kordinací. Mánek, Claus Filip a Bareš si k povinnému tréninku absolutní síly přidali ještě hodinu tréninku vzpírání. Snad budou základem vzpěračského klubu, který by mohl pod hlavičkou našeho klubu vzniknout. 

PaedDr. František SeverinOdkaz na článek ČBA:
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5131

Kategorie: A
Martin Dvořák