B

1. Liga

Zápasy

25.6. 13:00 SaBaT Praha vs Hippos SaBaT
25.6. 16:00 SaBaT Praha vs Hippos SaBaT
2.7. 13:00 Hippos vs Miners Kladno Hroši
2.7. 16:00 Hippos vs Miners Kladno Hroši
16.7. 13:00 Hippos vs Pelikans Bučovice Hroši
16.7. 16:00 Hippos vs Pelikans Bučovice Hroši
30.7. 13:00 Klasik Frýdek-Místek vs Hippos Frýdek-Místek
30.7. 16:00 Klasik Frýdek-Místek vs Hippos Frýdek-Místek
6.8. 13:00 Hippos vs SaBaT Praha Hroši
6.8. 16:00 Hippos vs SaBaT Praha Hroši
13.8. 13:00 Miners Kladno vs Hippos Kladno
13.8. 16:00 Miners Kladno vs Hippos Kladno

Výsledky

18.6. Hippos vs Klasik Frýdek-Místek 14 : 1
18.6. Hippos vs Klasik Frýdek-Místek 7 : 10
4.6. Pelikans Bučovice vs Hippos 7 : 15
4.6. Pelikans Bučovice vs Hippos 16 : 3
15.5. Kotlářka vs Hippos 14 : 3
15.5. Hippos vs Kotlářka 3 : 12
7.5. Skokani vs Hippos 8 : 9
7.5. Hippos vs Skokani 3 : 4
30.4. Olympia vs Hippos 3 : 2
30.4. Hippos vs Olympia 3 : 6
23.4. Hippos vs Blesk Jablonec 6 : 20
23.4. Blesk Jablonec vs Hippos 16 : 6
16.4. Hippos vs Klasik Frýdek-Místek 4 : 6
16.4. Klasik Frýdek-Místek vs Hippos 5 : 15
9.4. Hippos vs SaBaT Praha 4 : 6
9.4. SaBaT Praha vs Hippos 4 : 7

Zápasy

25.6. 13:00 SaBaT Praha vs Hippos SaBaT
25.6. 16:00 SaBaT Praha vs Hippos SaBaT
2.7. 13:00 Hippos vs Miners Kladno Hroši
2.7. 16:00 Hippos vs Miners Kladno Hroši
16.7. 13:00 Hippos vs Pelikans Bučovice Hroši
16.7. 16:00 Hippos vs Pelikans Bučovice Hroši
30.7. 13:00 Klasik Frýdek-Místek vs Hippos Frýdek-Místek
30.7. 16:00 Klasik Frýdek-Místek vs Hippos Frýdek-Místek
6.8. 13:00 Hippos vs SaBaT Praha Hroši
6.8. 16:00 Hippos vs SaBaT Praha Hroši
13.8. 13:00 Miners Kladno vs Hippos Kladno
13.8. 16:00 Miners Kladno vs Hippos Kladno

Výsledky

18.6. Hippos vs Klasik Frýdek-Místek 14 : 1
18.6. Hippos vs Klasik Frýdek-Místek 7 : 10
4.6. Pelikans Bučovice vs Hippos 7 : 15
4.6. Pelikans Bučovice vs Hippos 16 : 3
15.5. Kotlářka vs Hippos 14 : 3
15.5. Hippos vs Kotlářka 3 : 12
7.5. Skokani vs Hippos 8 : 9
7.5. Hippos vs Skokani 3 : 4
30.4. Olympia vs Hippos 3 : 2
30.4. Hippos vs Olympia 3 : 6
23.4. Hippos vs Blesk Jablonec 6 : 20
23.4. Blesk Jablonec vs Hippos 16 : 6
16.4. Hippos vs Klasik Frýdek-Místek 4 : 6
16.4. Klasik Frýdek-Místek vs Hippos 5 : 15
9.4. Hippos vs SaBaT Praha 4 : 6
9.4. SaBaT Praha vs Hippos 4 : 7